Charakterystyka zaćmy

schodołaz używany Producent witamin Formeds

Zaćma jest jedną z najczęstszych chorób oka. Może pojawić się w każdym wieku. Powoduje znaczące pogorszenie się wzroku, a nawet ślepotę. Choroba atakuje soczewkę, która odpowiedzialna jest przede wszystkim za ostrość widzenia. W wyniku jej zmętnienia, do oka dociera mniejsza wiązka światła. Podstawowym objawem zaćmy jest pojawienie się mgły przed oczami. W miarę rozwoju choroby, objawy nasilają się.

Mętnienie soczewki zachodzi na skutek różnych czynników. Jednym z nich jest wiek. Zaćma może rozwinąć się także u osób, zażywających niektóre leki bądź chorujących na określone choroby. Choroba jest bardzo łatwo wykrywana na podstawie badań okulistycznych. Leczenie zaćmy odbywa się poprzez operację, w trakcie której dochodzi do wymiany soczewki.

Najczęściej zaćma rozwija się u osób w starszym wieku. Wówczas jest ona nazywana zaćmą starczą. Ponadto choroba może wystąpić u osób, które przyjmują leki sterydowe bądź cierpią np. na cukrzycę. Czasem choroba pojawia się także u dzieci.

Objawia się ona bielszą źrenicą, co powinno być sygnałem dla rodziców do skorzystania z pomocy okulistycznej. Niekiedy zbielenie źrenicy u dziecka może zwiastować inną chorobę – siatkówczaka, czyli nowotwór gałki ocznej.